Posted onKênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
Theo quy định mới liên quan đến các dự án nhà ở xã hội, người mua nhà ở xã hội sẽ được chuyển nhượng sau 5 năm sử dụng, kể từ thời điểm ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *