Posted on(VTC14) – Giá đất nông nghiệp đang quá thấp khiến người dân không chấp nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khiến cho diện tích ruộng bỏ hoang ngày càng nhiều. Ý kiến này được đưa ra trong Hội nghị “Giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp” tổ chức vào sáng nay 14/04 tại Vĩnh Phúc. Tích tụ ruộng đất và những đối sách để giải quyết bài toán này ra sao cũng đã được bàn tới.

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *