Posted onLiên quan tới Cụm nhà Chung cư New Horizon City, 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, cư dân tại đây tiếp tục kiến nghị lên cơ quan chức năng về hàng loạt sai.

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *