Posted onChương trình Gala Diner – Tổng kết Việt Nhân Bắc Ninh năm 2018, Táo Quân Việt Nhân lên thiên đình báo cáo với Ngọc Hoàng về tình hình bất động sản dưới.

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *