Posted onChỉ thị 15/CT-TTg của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tinh thần thực hiện một cách đầy trách nhiệm của người dân. English cùng Ming lee mời bạn thăm…

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

3 Replies to “Thủ tướng Chính Phủ với chỉ thị 15 và cuộc sống người dân hôm nay | Chỉ thị 15/ct-ttg”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *