QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Thử-việc.png

Tôi năm nay 22 tuổi, đã tốt nghiệp trung cấp nghề. Hiện nay, tôi đang trong quá trình thử việc tại một công ty may mặc. Quản lý ở công ty nói tôi phải thử việc trong 60 ngày. Vậy luật sư có thể tư vấn cho tôi, thời gian thử việc như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật hay không? Và mức lương mà tôi được hưởng trong thời gian thử việc được tính như thế nào?

Trả lời:

Thứ nhất: Thời gian thử việc và mức lương có thể do hai bên thỏa thuận

Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật lao động 2012:

“1.  Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2.  Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.”

Theo quy đinh tại Điều 23 của Bộ luật lao động thì người lao động và người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận về nội dung hợp đồng thử việc và trong đó có thời hạn của hợp đồng lao động – tức là thời gian thử việc, về mức lương và hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác, chế độ tăng bậc, nâng lương. 

Vì vậy, bạn có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời gian thử việc cũng như mức lương mà bạn được hưởng trong khoảng thời gian này để bảo đảm quyền lợi của mình. 

Thứ hai: Bạn phải thử việc 60 ngày là không có căn cứ, không đúng với quy định của pháp luật

Tuy nhiên, pháp luật về lao động cũng đã quy định rất rõ ràng về thời gian thử việc tối đa và mức lương tối thiểu mà người lao động được hưởng, nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động như sau:

Thời gian thử việc được quy định tại Điều 27 Bộ luật lao động như sau:

“Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.”

Theo quy định của pháp luật, người lao động chỉ phải thử việc 01 lần đối với một công việc. Do bạn tốt nghiệp trung cấp nghề, nên trường hợp của bạn thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều luật trên, hợp đồng thử việc của bạn có thời hạn không quá 30 ngày. Vì vậy, người sử dụng lao động tại công ty may mặc nói bạn phải thử việc 60 ngày là hoàn toàn không có căn cứ, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ ba: Về tiền lương mà bạn được hưởng trong khoảng thời gian thử việc

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật lao động 2012:

“Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

Như đã trình bày trên, bạn có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về mức lương, nhưng theo quy định thì tiền lương của bạn trong thờ gian thử viêc phải ít nhất bằng 85% lương của công việc mà bạn đang làm. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top