QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THỪA KẾ KẾ VỊ

Di-sản-kế-thừa.jpg

Hai vợ chồng Hưng có một cậu con trai lên bảy tuổi. Ngày 20-11-2005, anh Hưng và bố của anh ấy cùng bị tai nạn xe máy và chết cùng một thời điểm. Hiện nay, anh Hưng chưa có việc làm ổn định nên hai vợ con anh Hưng sống rất khó khăn

Câu hỏi :

Hai vợ chồng Hưng có một cậu con trai lên bảy tuổi. Ngày 20-11-2005, anh Hưng và bố của anh ấy cùng bị tai nạn xe máy và chết cùng một thời điểm. Hiện nay, anh Hưng chưa có việc làm ổn định nên hai vợ con anh Hưng sống rất khó khăn. Vậy, vợ anh Hưng có thể áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 để yêu cầu gia đình chồng cho con trai  thay chồng nhận di sản thừa kế mà ông nội nó để lại hay không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Hoàng Phi. Về trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 641, Điều 677 Bộ luật dân sự năm 2005 phân chia thành hai trường hợp:

– Một là, những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết trong cùng một thời điểm hoặc được coi là chết cùng một thời điểm nếu không có người thừa kế thế vị sẽ không được hưởng thừa kế di sản của nhau;

– Hai là, những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết trong cùng một thời điểm hoặc được coi là chết cùng một thời điểm, thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ chắt được hưởng nếu còn sống.

Tuy nhiên, quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2006. Vì vậy, chỉ những quan hệ thừa kế có thời điểm mở thừa kế từ ngày 01-01-2006 mới được áp dụng quy định này.

Trong trường hợp trên anh Hưng và bố anh ấy mất cùng một thời điểm và thời điểm mở thừa kế là ngày 20-11-2005 trước thời điểm Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực. Vì vậy, quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 không được áp dụng và áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 1995. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 (Điều 644), tất cả những trường hợp người có quyền thừa kế di sản chết cùng một thời điểm hoặc được coi là chết cùng một thời điểm đều không được hưởng thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó được hưởng. Vấn đề thừa kế thế vị không được đặt ra để áp dụng trong trường hợp này. Vì vậy, xét về lý thì vợ anh Hưng không có quyền yêu cầu gia đình chồng phân chia di sản và để con trai chị  thay chồng nhận di sản thừa kế của ông nội cháu.

Tuy nhiên, xét về mặt tình cảm, con của chị ấy là cháu của ông bà nội, chị ấy nên nói chuyện tình cảm với gia đình nhà chồng, đề nghị giúp đỡ mẹ con chị vượt qua khó khăn ban đầu để chị có thể tìm một công việc ổn định và nuôi con ăn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top