Posted onPBN Collection | Thái Thanh – Tiếng Hát Vượt Thời Gian 1. Tình Ca (Phạm Duy) 0:00 2. Tình Hoài Hương (Phạm Duy) 6:21 3. Mạn Đàm Phạm Duy – Thái Thanh …

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *