Posted onKhu đấu giá đất tại Tổ 16 Thạch Bàn quận Long Biên Hà Nội diện tích 6,8ha

Thêm 68.000 m2 đất đấu giá tại Long Biên, Hà Nội

Khu đất nằm tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ để đấu giá trong năm 2012.
Ngày 23/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 158 tỷ đồng được triển khai trên diện tích đất khoảng 68.041m2 nhằm giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ phục vụ cho dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Mọi chi tiết về dự án đấu giá đất tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội quý khách hàng vui lòng xem chi tiết tại

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *