Posted onTheo thông tin điều hành của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15 giờ chiều 31/10, xăng E5RON92 giảm 218 đồng / lít ; Xăng RON95 -III giảm 350 đồng …

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *