Posted onVTC | Theo luật, chủ đầu tư buộc phải bàn giao phí bảo trì tòa nhà cho Ban quản trị. Thế nhưng chung cư Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, Hà Nội thì lại khác.

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *