CÓ THỂ ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON NƠI BỐ MẸ TẠM TRÚ KHÔNG?

tải-xuống-2.jpg

Tôi có hộ khẩu ở Yên Bái còn vợ tôi có hộ khẩu ở Hải Phòng. Chúng tôi đã tạm trú ở Đà Nẵng 7 năm nay thì có thể đăng ký khai sinh cho con ở Đà Nẵng không?

Câu hỏi:

Vợ chồng tôi đã tạm trú ở Đà Nẵng 7 năm nay, tôi thì có hộ khẩu thường trú ở Yên Bái còn vợ tôi thì hộ khẩu ở Hải Phòng. Vợ tôi đang mang bầu 8 tháng và vợ tôi dự định sẽ sinh cháu ở Đà Nẵng. Vậy sắp tới khi vợ tôi sinh cháu thì tôi có thể đăng ký khai sinh cho cháu ở Đà Nẵng được không?

Trả lời:

Về trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về thẩm quyền đăng ký khai sinh được quy định tại điều 13 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định việc đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:

“1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.  “

Theo quy định đó, việc xác định nơi đăng ký khai sinh của trẻ được xác định như sau:

-Thẩm quyền đăng ký khai sinh được xác định là Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người mẹ có hộ khẩu thường trú, nếu người mẹ không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người mẹ đăng ký tạm trú có thời hạn.

-Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú của người mẹ thì mới được đăng ký khai sinh cho trẻ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người cha có hộ khẩu thường trú hoặ tạm trú có thời hạn.

-Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú của cả người cha và người mẹ thì mới đăng ký khai sinh cho trẻ tại nơi sinh sống thực tế.

Như vậy, với trường hợp của bạn, vợ bạn có hộ khẩu thường trú ở Hải Phòng thì việc đăng ký khai sinh cho con bạn sẽ phải được thực hiện tại Hải Phòng, ủy ban nhân dân xã nơi vợ bạn đăng ký hộ khẩu thường trú.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top