Chính quyền Tỉnh Kiên Giang thu hồi đất của dân trái Pháp Luật – PHAN THỊ NGỌC ANH

1
11I – Các giấy tờ có liên quan tới vụ việc:
1/ Bằng khoán điền thổ thời Pháp thuộc.
2/ Bảng phân tích Bằng khoán điền thổ thời Pháp thuộc.
3/ Biên bản họp đền bù hoa lợi ngày 13/11/1985.
4/ Đơn Khiếu Nại ngày 20/02/2011 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
5/ Thông báo số 405/TB-UBND ngày 19/09/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang.
6/ Đơn Khiếu Nại Lần Hai ngày 09/10/2011 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
7/ Thông báo số 494/TB-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang.
8/ Đơn Khiếu Kiện ngày 24/02/2012 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
9/ Phiếu hướng dẫn số 740/HD-VP ngày 07/03/2012 của Văn phòng – Thanh tra Chính phủ.
10/ Thông báo số 553/TB-UBND ngày 28/11/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang.
11/ Thông báo số 52/TB-UBND ngày 29/11/2012 của UBND thành phố Rạch Giá.
12/ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND thành phố Rạch Giá.
13/ Đơn Khiếu Nại ngày 27/01/2013 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
14/ Thông báo số 91/TB-UBND ngày 15/03/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang.
15/ Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 02/08/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang.
16/ Thông báo số 159/TB-VP ngày 31/12/2013 của UBND thành phố Rạch Giá.
17/ Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 26/03/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang.
18/ Giấy mời số 65/GM-TTr ngày 25/08/2015 của Thanh tra thành phố Rạch Giá.
19/ Phiếu chuyển văn bản số 222/CP-TTĐT ngày 29/04/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang.
20/ Hộ khẩu thường trú của bà Phan Thị Ngọc Anh.
21/ Giấy chứng minh nhân dân của bà Phan Thị Ngọc Anh.
22/ Giấy mời số 221/GM-UBND ngày 13/06/2016 của UBND thành phố Rạch Giá.
23/ Biên bản về việc gặp gỡ, đối thoại ngày 16/06/2016 của UBND thành phố Rạch Giá.
24/ Chuyển đơn số 34/HĐND-VP ngày 21/06/2016 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Kiên Giang.
25/ Đơn Yêu Cầu Xem Xét ngày 12/07/2016 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
26/ Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC ngày 04/08/2016 của UBND thành phố Rạch Giá.
27/ Quyết định số 435/QĐ-CC ngày 15/08/2016 của UBND thành phố Rạch Giá.
28/ Chuyển đơn số 4037/VP-TCD ngày 17/08/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang.
29/ Đơn tố cáo ngày 09/09/2016 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
30/ Chuyển đơn số 8676/VPCP-V.I ngày 12/10/2016 của Văn phòng Chính phủ.

II – Link giấy tờ: Các giấy tờ có liên quan tới vụ việc.

III – Link video: Đoạn phim ghi hình phản ánh thực trạng khu đất.

IV – Link các bài Báo: Các bài Báo phản ánh vụ việc.
1/ Link Báo Pháp Luật Việt Nam phản ánh vụ việc: UBND tỉnh Kiên Giang bị tố “mượn” đất của dân không trả

2/ Link Báo Nhà Báo Và Công Luận phản ánh vụ việc: Đất thu hồi trái quy định có trả lại cho dân?

3/ Link Báo Nhà Báo Và Công Luận phản ánh vụ việc: Kiên Giang: Chính quyền làm ngơ trước quyền lợi của dân?

4/ Link Báo Pháp Luật Việt Nam phản ánh vụ việc – Kỳ 1: Kiên Giang: Chính quyền bị tố trưng dụng đất trái luật, dân mòn mỏi chờ câu trả lời.

5/ Link Báo Pháp Luật Việt Nam phản ánh vụ việc – Kỳ 2: Kiên Giang: Phó chủ tịch TP Rạch Giá phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh?

6/ Link Báo Pháp Luật Việt Nam phản ánh vụ việc – Kỳ 3: Vụ chính quyền bị tố trưng dụng đất trái luật: Cần có câu trả lời thỏa đáng cho dân.

7/ Link Báo Pháp Luật Việt Nam phản ánh vụ việc – Kỳ 4: Phó Chủ tịch thành phố Rạch Giá bị tố “thiên vị” trong thực thi pháp luật?

V – Link hình ảnh: Phản ánh một nhóm khoảng 70 người cùng với Ông NGUYỄN VĂN HÔN – Phó Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá xuống trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế đất của Gia đình Tôi.

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

1 COMMENT

 1. I – Các giấy tờ có liên quan tới vụ việc:
  1/ Bằng khoán điền thổ thời Pháp thuộc.
  2/ Bảng phân tích Bằng khoán điền thổ thời Pháp thuộc.
  3/ Biên bản họp đền bù hoa lợi ngày 13/11/1985.
  4/ Đơn Khiếu Nại ngày 20/02/2011 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
  5/ Thông báo số 405/TB-UBND ngày 19/09/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang.
  6/ Đơn Khiếu Nại Lần Hai ngày 09/10/2011 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
  7/ Thông báo số 494/TB-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang.
  8/ Đơn Khiếu Kiện ngày 24/02/2012 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
  9/ Phiếu hướng dẫn số 740/HD-VP ngày 07/03/2012 của Văn phòng – Thanh tra Chính phủ.
  10/ Thông báo số 553/TB-UBND ngày 28/11/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang.
  11/ Thông báo số 52/TB-UBND ngày 29/11/2012 của UBND thành phố Rạch Giá.
  12/ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND thành phố Rạch Giá.
  13/ Đơn Khiếu Nại ngày 27/01/2013 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
  14/ Thông báo số 91/TB-UBND ngày 15/03/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang.
  15/ Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 02/08/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang.
  16/ Thông báo số 159/TB-VP ngày 31/12/2013 của UBND thành phố Rạch Giá.
  17/ Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 26/03/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang.
  18/ Giấy mời số 65/GM-TTr ngày 25/08/2015 của Thanh tra thành phố Rạch Giá.
  19/ Phiếu chuyển văn bản số 222/CP-TTĐT ngày 29/04/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang.
  20/ Hộ khẩu thường trú của bà Phan Thị Ngọc Anh.
  21/ Giấy chứng minh nhân dân của bà Phan Thị Ngọc Anh.
  22/ Giấy mời số 221/GM-UBND ngày 13/06/2016 của UBND thành phố Rạch Giá.
  23/ Biên bản về việc gặp gỡ, đối thoại ngày 16/06/2016 của UBND thành phố Rạch Giá.
  24/ Chuyển đơn số 34/HĐND-VP ngày 21/06/2016 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Kiên Giang.
  25/ Đơn Yêu Cầu Xem Xét ngày 12/07/2016 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
  26/ Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC ngày 04/08/2016 của UBND thành phố Rạch Giá.
  27/ Quyết định số 435/QĐ-CC ngày 15/08/2016 của UBND thành phố Rạch Giá.
  28/ Chuyển đơn số 4037/VP-TCD ngày 17/08/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang.
  29/ Đơn tố cáo ngày 09/09/2016 của bà Phan Thị Ngọc Anh.
  30/ Chuyển đơn số 8676/VPCP-V.I ngày 12/10/2016 của Văn phòng Chính phủ.

  II – Link giấy tờ: Các giấy tờ có liên quan tới vụ việc.
  https://drive.google.com/drive/folders/0BxUbweHYwG7qNVE3ZUdYeFZOTnc?usp=sharing
  https://www.mediafire.com/folder/cs3iddwljd1bp/Giay_To_Lien_Quan

  III – Link video: Đoạn phim ghi hình phản ánh thực trạng khu đất.
  https://youtu.be/7mFyVas7nmE

  IV – Link các bài Báo: Các bài Báo phản ánh vụ việc.
  1/ Link Báo Pháp Luật Việt Nam phản ánh vụ việc: UBND tỉnh Kiên Giang bị tố “mượn” đất của dân không trả
  http://baophapluat.vn/nhip-cau-cong-ly/ubnd-tinh-kien-giang-bi-to-muon-dat-cua-dan-khong-tra-145084.html
  2/ Link Báo Nhà Báo Và Công Luận phản ánh vụ việc: Đất thu hồi trái quy định có trả lại cho dân?
  http://congluan.vn/dat-thu-hoi-trai-quy-dinh-co-tra-lai-cho-dan/
  3/ Link Báo Nhà Báo Và Công Luận phản ánh vụ việc: Kiên Giang: Chính quyền làm ngơ trước quyền lợi của dân?
  https://www.baomoi.com/kien-giang-chinh-quyen-lam-ngo-truoc-quyen-loi-cua-dan/c/14329270.epi
  4/ Link Báo Pháp Luật Việt Nam phản ánh vụ việc – Kỳ 1: Kiên Giang: Chính quyền bị tố trưng dụng đất trái luật, dân mòn mỏi chờ câu trả lời.
  http://www.phapluatplus.vn/kien-giang-chinh-quyen-bi-to-trung-dung-dat-trai-luat-dan-mon-moi-cho-cau-tra-loi-d39174.html
  5/ Link Báo Pháp Luật Việt Nam phản ánh vụ việc – Kỳ 2: Kiên Giang: Phó chủ tịch TP Rạch Giá phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh?
  http://www.phapluatplus.vn/ky-2–kien-giang-pho-chu-tich-tp-rach-gia-phot-lo-chi-dao-cua-ubnd-tinh-d44627.html
  6/ Link Báo Pháp Luật Việt Nam phản ánh vụ việc – Kỳ 3: Vụ chính quyền bị tố trưng dụng đất trái luật: Cần có câu trả lời thỏa đáng cho dân.
  http://www.phapluatplus.vn/ky-3–vu-chinh-quyen-bi-to-trung-dung-dat-trai-luat-can-co-cau-tra-loi-thoa-dang-cho-dan-d54851.html
  7/ Link Báo Pháp Luật Việt Nam phản ánh vụ việc – Kỳ 4: Phó Chủ tịch thành phố Rạch Giá bị tố "thiên vị" trong thực thi pháp luật?
  http://www.phapluatplus.vn/ky-4–kien-giang-pho-chu-tich-thanh-pho-rach-gia-bi-to-thien-vi-trong-thuc-thi-phap-luat-d58354.html

  V – Link hình ảnh: Phản ánh một nhóm khoảng 70 người cùng với Ông NGUYỄN VĂN HÔN – Phó Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá xuống trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế đất của Gia đình Tôi.
  https://drive.google.com/drive/folders/0BxUbweHYwG7qUGxBUkxON0o5R1E?usp=sharing
  https://www.mediafire.com/folder/ee2s5s5mz0383/Cuong_Che_Chiem_Dat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here