CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

tải-xuống-1.jpg

Bố mẹ tôi đã kết hôn được 18 năm. Trong thời gian chung sống, bố tôi suốt ngày uống rượu nhậu nhẹt rồi về nhà chửi mắng, đập phá đồ đạc và cũng có lần còn đánh mẹ tôi.Tài sản đều đứng tên cả bố mẹ tôi. Luật sư cho tôi hỏi, nay khi biết mẹ tôi muốn ly hôn, bà nội nói là mảnh đất của nội cho nên muốn lấy lại vậy có đúng hay không?

Câu hỏi:

Bố mẹ tôi đã kết hôn được 18 năm. Trong thời gian chung sống, bố tôi suốt ngày uống rượu nhậu nhẹt rồi về nhà chửi mắng, đập phá đồ đạc và cũng có lần còn đánh mẹ tôi. hàng xóm, mọi người biết chuyện đều khuyên nhủ bố tôi, nhưng cứ mỗi lần bố tôi uống rượu về thì lại như vậy. Khi mẹ tôi kết hôn, ông bà ngoại có cho mẹ tôi 5 cây vàng để lấy vốn làm ăn. Nhà nội tôi cũng cho bố mẹ tôi 1 mảnh đất để xây nhà, nhưng bố mẹ tôi sau khi kết hôn đã mua được một mảnh đất khác và làm nhà ở đó, còn mảnh đất mà nhà nội cho bố mẹ tôi vẫn để đấy. Tài sản đều đứng tên cả bố mẹ tôi. Luật sư cho tôi hỏi, nay khi biết mẹ tôi muốn ly hôn, bà nội nói là mảnh đất của nội cho nên muốn lấy lại vậy có đúng hay không?

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

–  Theo quy định tại Điều 33  Luật hôn nhân và gia đình 2014 về tài sản chung của vợ, chồng:

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Căn cứ vào quy định trên, 5 cây vàng do nhà ngoại tặng cho và mảnh đất nhà nội cho bố mẹ bạn là tài sản chung của bố mẹ bạn. Theo quy định tại Điều 466 của Bộ luật Dân sự thì Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản. Bà nội bạn không thể đòi lại tài sản đã cho bố mẹ bạn.

–  Theo quy định tại Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: 

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Căn cứ vào quy định trên, tài sản chung của bố mẹ bạn sẽ được chia theo nguyên tắc được quy định tại Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top