Posted onTrái đất là hành tinh thứ 3 tính từ Mặt trời và cũng là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời xét về bán kính, khối lượng và mật độ vật chất. Ngoài những gì đã biết, 5 vấn đề sau đây được xem là bí ẩn lớn mà khoa học chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng.
* Nguồn: phunuvietnam.vn (Mai Nguyễn sưu tầm từ Rd.com)

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *