Posted onYoutube: Facebook: Website: #MCThanhTâm #vietlivetv …

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

3 Replies to “1.054 cư dân chung cư Hoà Bình (quận 10) bị cách ly”

  1. Nhìn ở nước Mỹ của mình đi,corona sẽ khứ hết người dân mỹ,gốc việt.Việt Nam không cần các người quan tâm..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *